Mengoptimumkan kecairan perniagaan dan pengurusan kewangan

Automasikan akaun belum terima, belum bayar, jana invois dalam pelbagai bahasa, kenal pasti syarat pembayaran dan kekal memenuhi pelbagai jenis standard perakaunan.

Akaun belum terima/bayar automatik

Automasikan akaun belum terima/bayar, untuk mengurus dana dengan mudah. Jana invois dalam berbilang bahasa secara automatik, dan tetapkan peringatan berkala pada invois yang perlu dibayar. Kenal pasti syarat pembayaran secara automatik, dan tetapkan peringatan berkala pada invois yang perlu dibayar.

Produktiviti dipertingkatkan dan kos yang dikurangkan

Urus pesanan dalam pelbagai mata wang seperti USD, GBP, JPY, AUD, IDR, THB dan banyak lagi. Jana laporan kerugian/keuntungan penukaran forex pintar secara automatik.

Keperluan pengurusan kewangan yang pelbagai

Kenal pasti invois, pengisytiharan kastam, penyata bank dan dokumen lain yang berkaitan secara automatik. Penuhi pelbagai jenis standard perakaunan, termasuk CAS, IFRS dan GAAP.

Kami berharap dapat menggunakan kuki untuk lebih memahami penggunaan laman web ini oleh anda. Ini akan membantu meningkatkan pengalaman masa depan anda untuk mengakses laman web ini. Untuk maklumat terperinci tentang penggunaan kuki dan cara membatalkan atau mengurus persetujuan anda, sila rujuk 《dasar privasi 》kami. Jika anda mengklik butang pengesahan di sebelah kanan, anda akan dianggap telah bersetuju untuk menggunakan kuki.